Σκυβαλόφωνος Πολιτισμός, Σ. Καράμπαμπας & Κ. Ατταλίδου

1/9